Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 02/02/2024

Welkom bij IBO Player Pro. Door toegang te krijgen tot onze website https://iboplayerpro.nl (de “Site”), gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wetten en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van eventuele toepasselijke lokale wetten. Als u niet met enige van deze voorwaarden akkoord gaat, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen.

Gebruik Licentie

 1. Toestemming: Wij verlenen u een beperkte licentie om de Site te bezoeken en persoonlijk gebruik te maken van onze diensten. Deze licentie omvat niet het recht op:
  • Modificatie of kopie van de materialen;
  • Gebruik van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor enige openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • Poging om software op de Site te decompileren of reverse-engineeren;
  • Verwijdering van enige auteursrechten of andere eigendomsrechten van de materialen; of
  • Overdracht van de materialen aan een andere persoon of “spiegelen” van de materialen op een andere server.
 2. Beëindiging: Deze licentie zal automatisch beëindigen als u een van deze beperkingen overtreedt en kan door IBO Player Pro op elk moment worden beëindigd. Bij beëindiging van uw gebruik van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

Disclaimer

De materialen op de Site van IBO Player Pro worden geleverd op een ‘zoals ze zijn’-basis. IBO Player Pro geeft geen garanties, uitgedrukt of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.

Beperkingen

In geen geval zullen IBO Player Pro of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade door verlies van data of winst, of vanwege bedrijfsstoring) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om de materialen op de Site van IBO Player Pro te gebruiken, zelfs als IBO Player Pro of een gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de Site van IBO Player Pro verschijnen kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. IBO Player Pro garandeert niet dat enige van de materialen op zijn website nauwkeurig, compleet of actueel zijn. IBO Player Pro kan wijzigingen aan de materialen op zijn website op elk moment aanbrengen zonder voorafgaande kennisgeving. Echter, IBO Player Pro verbindt zich er niet toe om de materialen bij te werken.

Links

IBO Player Pro heeft niet alle sites gelinkt aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door IBO Player Pro van de site. Gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen

IBO Player Pro kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Eventuele claims met betrekking tot de website van IBO Player Pro zullen worden beheerst door de wetten van Nederland zonder rekening te houden met zijn conflictbepalingen.

error: Inhoud is beschermd !!
Scroll naar boven